01/07/2022

Ngasaan Edisi 7 April 2022 – Dispensasi Puasa Bagi Orang yang Selalu Bepergian

Ngasaan 7

“Ngaji Santai Sareng Ajengan “

Program        : Ngasaan (Ngaji Santai Sareng Ajengan)

Narasumber : K. Aceng Muhyi, S.Ag

Dispensasi Puasa Bagi Orang yang Selalu Bepergian